MODUL QUANG XFP (10G) TRANSCEIVER - LOẠI 2 SỢI QUANG
MO DUL QUANG XFP  10G  TRANSCEIVER - LOAI 2 SOI QUANG
Model Rate Bước Sóng Khoảng Cách Loại Cáp quang Connector Package Temp Source
HHD-G8510-5-LC 10G 850nm 300M MM LC XFP-SR 0~70 VSCEL+PIN
HHD-G3110-10-LC 10G 1310nm 10KM SM LC XFP-LR 0~70 DML+PIN
HHD-G3110-20-LC 10G 1310nm 20KM SM LC XFP-LR 0~70 DML+PIN
HHD-G5510-40-LC 10G 1550nm 40KM SM LC XFP-ER 0~70 EML+PIN
HHD-G5510-80-LC 10G 1550nm 80KM SM LC XFP-ZR 0~70 EML+APD

 

SẢNPHẨM CÙNG LOẠI