MODUL QUANG SFP TRANSCEIVER - LOẠI 2 SỢI QUANG
MO DUL QUANG SFP TRANSCEIVER - LOẠI 2 SỌI QUANG
Model Rate Bước Sóng Khoảng Cách Loại Cáp quang Connector Package Temp Source
MODUL QUANG SFP TRANSCEIVER - LOẠI 2 SỢI QUANG. Bảo hành chính hãng : 2 năm
HHD-G3115-2-LC 155M 1310nm 2KM MM LC SFP 0~70 FP+PIN
HHD-G3115-20-LC 155M 1310nm 20KM SM LC SFP 0~70 FP+PIN
HHD-G3115-40-LC 155M 1310nm 40KM SM LC SFP 0~70 FP+PIN
HHD-G3112-2-LC 1.25G 1310nm 2KM MM LC SFP 0~70 FP+PIN
HHD-G3112-20-LC 1.25G 1310nm 20KM SM LC SFP 0~70 FP+PIN
HHD-G3112-40-LC 1.25G 1310nm 40KM SM LC SFP 0~70 DFB+PIN
HHD-G3112-60-LC 1.25G 1310nm 60KM SM LC SFP 0~70 DFB+PIN
HHD-G3112-80-LC 1.25G 1310nm 80KM SM LC SFP 0~70 DFB+PIN
HHD-G3112-120-LC 1.25G 1310nm 120KM SM LC SFP 0~70 DFB+PIN

 

SẢNPHẨM CÙNG LOẠI