XỬ LÝ HỆ THỐNG KHI GẶP SỰ CỐ ĐỨT CÁP QUANG HOẶC TUYẾN QUANG KHÔNG HOẠT ĐỘNG
XU LY HE THONG KHI GAP SU CO  DUT CAP QUANG HOAC TUYEN QUANG KHONG HOAT  DONG

Đo kiểm dò tìm điểm đứt bằng máy đo quang chuyên dụng OTDR : 300.000 vnđ/ tuyến quang. Không tìm ra lỗi sự cố là không lấy tiền !

Sau khi tìm ra sự cố đường truyền , hàn mới mối nào thì tính theo mối đó ( mục 1) + Măng xông mini cho cáp 4FO hoặc Măng xông ngầm cho cáp 24FO ( File 6).

SẢNPHẨM CÙNG LOẠI