DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT HÀN NỐI CÁP QUANG & ĐẤU NỐI THIẾT BỊ QUANG - CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ
 DICH VU HO TRO KY THUAT HAN NOI CAP QUANG    DAU NOI THIET BI QUANG - CHI AP  DUNG CHO  DAI LY

Việc hàn nối cáp quang không thể thực hiện bằng cách thủ công mà phải có máy móc chuyên dụng để thực hiện mà điển hình là máy hàn cáp quang.

SẢNPHẨM CÙNG LOẠI